Wat is Klassieke Acupunctuur

Klassieke Acupunctuur CCM is duidelijk anders dan Traditionele Acupunctuur TCM.

 

De Klassiek Acupuncturist houdt rekening met de Universele Energie (Qi), de Persoonlijke Qi en de Dagelijkse Qi. Op die manier is oorzaak en gevolg makkelijker te begrijpen. Tevens is het bepalen van het plaatsen van (het gering aantal) naalden specifieker toe te passen. Dit concept is bijna 5000 jaar oud.

De Universele qi heeft z’n grondslag in de Chinese Kalender, waarin tijd en ruimte gekoppeld zijn aan de organen en orgaansystemen in de mens. Wanneer ook de Dagelijkse qi in het goede aspect wordt meegenomen in de behandeling zal een patiënt beter en sneller herstellen.

Het concept van Yin en Yang is een aspect wat de behandeling van een Klassiek Acupuncturist telkens weer bepaalt, bijvoorbeeld:

  • Bij een vrouw (zij is Yin) plaatsen we de naalden aan de rechter (dit is de Yang) zijde
  • Bestaan de klachten aan de bovenzijde van het lichaam, dan plaatsen we bij voorkeur de naalden aan de onderzijde
  • Bestaan de klachten aan de linkerzijde van het lichaam, dan plaatsen we bij voorkeur de naalden aan de rechterzijde
  • Komt iemand in de winter, dan nemen we bij voorkeur ‘zomer’-punten
  • Komt iemand rond het middaguur, dan nemen we bij voorkeur punten die horen bij middernacht
  • heeft iemand klachten van de Lever-energie, dan nemen we bij voorkeur geen Lever punten
  • etc.

Maar… altijd wordt rekening gehouden met de symptomen van de klacht, de dagelijkse energie, en vooral met de persoonlijke energie van de patiënt!

De Persoonlijke Energie is de Qi die op het moment van geboorte in kwaliteit als wel kwantiteit op de mens van toepassing is.

De Chinese Kalender is, zoals gezegd, de basis voor de CCM, waarbij de ‘Stammen en Takken’ de aspecten tijd en ruimte vertegenwoordigen. Deze metaforen, die ook de ‘Four Pillars’ worden genoemd, zijn de fundamenten waarmee de Klassiek Acupuncturist werkt.
Zo kunnen twee mensen met dezelfde klachten toch geheel anders behandeld worden. En zo kan een mens wanneer hij op een ander tijdstip van de dag komt op geheel andere punten naalden geplaatst krijgen. Er is een constante verandering van Qi door het jaar, de maand, de dag en het uur waar de Acupuncturist mee bezig is, en dan alles gerelateerd aan de klachten van de persoon!

Daarnaast wordt de Westerse Pathologie in Qi vertaald, hetgeen mede bepalend is voor het vaststellen van het behandelplan en het plaatsen van de naalden.

Zo kan door een persoonlijk en op maat gesneden benadering de oorzaak van de klachten bepaald en behandeld worden!!

 

Bovenstaande uiteenzetting komt deels uit een Engels-talig artikel van Peter van Kervel. Voor meer uitgebreide en specifieke informatie beveel ik dit artikel van harte aan.