Corona Covid-19

DE PRAKTIJK IS WEER GEOPEND VANAF 11 MEI 2020:

Na de laatste update van onze Vereniging NVA over de richtlijnen en behandelprotocol zoals dat overlegd is tussen de RIVM en mijn beroepsvereniging de NVA ziet mijn veiligheidsprotocol als hieronder opgesomd uit. Ondanks dat het volgens de RIVM niet verplicht is geef ik zelf toch de voorkeur aan om mondkapjes te dragen door de patiënt en mijzelf zoals u kunt lezen. Leest u verder scrollend naar beneden toch ook vooral wat Acupunctuur kan doen in dit Corona tijdperk !

Zoals het in mijn praktijk er veilig uit gaat zien voor de komende periode vanaf 11 mei :
1. Bij het afspraak maken wordt uitdrukkelijk met de patiënt afgesproken dat hij/zij kosteloos moet (!) annuleren wanneer er vermoeden is van corona verschijnselen van zichzelf of de huisgenoten/directe omgeving.
2. Er wordt verzocht al thuis gebruik van het toilet te maken en de handen te wassen. Het sanitair in de praktijk is uitsluitend voor uiterste noodgevallen. Indien mogelijk is het gewenst dat de patiënt een eigen badlaken/handdoek meeneemt.
3  De patiënt wordt verzocht zoveel mogelijk exact op het tijdstip van de afspraak te verschijnen opdat er niet in de wachtruimte gewacht hoeft te worden. De acupuncturist houdt zich ook stipt aan de afspraaktijden. Indien u toch moet/wilt wachten is daarvoor een 1,5 metervak ingericht in de wachtkamer. Gelieve zo weinig mogelijk aan te raken.
4. Bij binnenkomst in de behandelruimte wordt een mondkapje opgedaan door de patiënt, welke wordt verstrekt door de acupuncturist.
5. De acupuncturist draagt een mondkapje.
6. Er wordt zoals altijd alleen 1 op 1 behandeld (dus niet meerdere patiënten tegelijk).
7. Bij binnenkomst moet de patiënt beide handen en polsen desinfecteren met hand gel (aangeboden door de acupuncturist).
8. De anamnese wordt op 1,5 meter afstand gehouden.
9. Er mag maximaal 1 persoon bij de acupuncturist in de behandelkamer zijn; dus geen familie e.d. Uitzondering voor kinderen.
10. Gelieve iedereen thuis te laten of eventueel buiten of in de auto te laten wachten.
11. Voor het pols voelen en telkens als de patiënt ook maar enigszins wordt aangeraakt moet de acupuncturist zijn handen wassen/desinfecteren.
12. Tijdens het pols voelen wordt er niet veel gesproken door patiënt of de acupuncturist.
13. Naalden worden nogmaals alleen als de handen gedesinfecteerd zijn toegepast. Dit geldt ook voor het verwijderen.
14. Gedurende de wachttijd van het verblijven van de naalden blijft de acupuncturist zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand.

Voor vragen, advies of anderszins kunt u mij per e-mail han@acupunctuurfascinatio.nl/WhatsApp/telefonisch (0642668542) bereiken. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik hoop dat wij allen zo spoedig mogelijk en met zo min mogelijk ziekteverschijnselen van dit virus voorbij fase 6 (zie hieronder) zijn en ons leven en gezondheid weer op het ‘oude’ peil komt, een nieuwe gezonde ‘normaal’.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!!

Han

 

BEHANDELING MET ACUPUNCTUUR in het CORONA COVID-19 tijdperk is vierledig:

1. U komt voor een klacht die al voor het corona tijdperk bestond of die niet aan corona verschijnselen gelieerd is.
2. U wilt behandeld worden in de fase 1 zoals hieronder genoemd waarbij er (nog) geen besmetting is met het corona-covid-19 virus.
3. U wilt behandeld worden in de fase 6 zoals hieronder genoemd waarbij er een doorgemaakte besmetting is geweest met het corona-covid-19 virus.
4. U komt voor klachten die met 1 als wel met 2 of 3 te maken hebben.

Vanuit de Chinese Geneeskunde is er de afgelopen tijd veel ervaring opgedaan ten aanzien van het Covid-19 virus (Corona).

Als Acupuncturist ben ik inmiddels goed op de hoogte en geïnformeerd welke energieën (Qi) bij Covid-19 worden aangetast. In China is bij een groot deel van de patiënten met Covid-19 een gecombineerde behandeling ingezet van zowel Westerse medicijnen als wel met Acupunctuur.

Acupunctuur of gezond eten betekent niet dat je geen virus als het Covid-19 kunt krijgen. De preventie zit hem in het effect dat je lichaam beter toegerust is om tegen het virus te vechten of dat je in de herstelfase weer je krachten en energie kan opbouwen of om de opgelopen schade aan je organen, bloedbalans en systeem weer de baas te worden.

Corona Covid-19 kent 5 fasen en 1 voorfase:

 1. De fase waar de meeste mensen nog zitten. Dit is de fase waarin je zelf nog heel goed en preventief, om erger te voorkomen, bezig kan zijn zoals het handen wassen, social distance, etc., maar ook met acupunctuur. Acupunctuur die ik in deze fase bij Covid-19 kan toepassen is vooral bedoeld om je immuunsysteem te versterken en je virusbestendigheid te verbeteren.   Behandeling kan zolang je jezelf nog niet ziek voelt, en je dus nog naar mijn praktijk kunt komen omdat je geen verschijnselen hebt van Covid-19.
 2. de “suspected stage” waarin er een infectie begint met lichte koorts, spierpijn, rillingen enzovoorts. Dit kan ook een ‘gewone’ verkoudheid of griepje zijn. In deze fase kan ik vanwege de mogelijke besmettingsgraad helaas geen Acupunctuur toepassen.
 3. de “initial stage” waarin de infectie toeneemt en er meer koorts, een droge hoest, keelpijn etc. ontstaat. Ook in deze fase kan ik vanwege de hoge besmettingsgraad helaas geen Acupunctuur toepassen.
 4. de “intermediate stage” waarin het hoesten erger wordt, de koorts snel is toegenomen, de hoest droger en vaker voor komt met geel sputum en benauwdheid en pijn op de borst etc. aanwezig is. In deze fase kan ik vanwege de hoge besmettingsgraad helaas geen Acupunctuur toepassen want dit zou (net zoals in China) in het ziekenhuis of kliniek moeten gebeuren.
 5. de “severe stage” waarin de benauwdheid erger wordt en organen kunnen gaan uitvallen vanwege te weinig zuurstof en de hoge toxiteit in het lichaam. Hier is ook alleen Acupunctuur in een uiterst steriel klinische setting mogelijk, wat helaas alleen nog in Aziatische landen van toepassing is (geweest).
 6. de “recovery stage”
  Wanneer u besmet en/of ziek bent geweest van het Covid-19 virus heeft dit een kleine tot grote impact gehad op u en uw gezondheid en dit zodoende haar sporen in uw systeem heeft achtergelaten. Het lichaam is hard bezig om alles weer op een goed peil te brengen.Dit wordt de “recovery stage” of herstelfase genoemd, waarin men al wel ‘genezen’ is verklaard. Toch kan er onder andere nog wel benauwdheid aanwezig zijn, of andere klachten zoals vooral vermoeidheid, slechte eetlust, spierzwakte, een stoelgang of tal van andere psychische en malaise gevoelens.
  Afhankelijk van de ernst van de doorgemaakte fasen heeft er fysiek schade aan de organen (longen, milt, darmen, lever, nieren en spierstelsel) plaats gevonden.Wat Acupunctuur in de Herstelfase kan doen:
  1. Acupunctuur die ik in deze fase bij Covid-19 kan toepassen is opnieuw bedoeld om je immuunsysteem te versterken om deze op het oude peil te brengen.
  2. Ook wordt Acupunctuur toegepast om de energie weer op te bouwen opdat je lichaam de eventuele schade aan je organen weer kan gaan herstellen.
  3. Daarnaast zal met Acupunctuur veel aandacht gegeven worden aan de bestrijding van de moeheid en het (eventueel) aanwezige malaise gevoel. Ook herstel van het bloedbeeld kan aan de orde komen.
  4. Wanneer er sprake is van het PICS (post intensive care syndroom) kan Acupunctuur uitermate herstellend werken.
  5. Tenslotte kan het herstel van ook andere symptomen zoals haaruitval, concentratiestoornissen of geheugenverlies ontstaan tijdens deze ziekte (of ziekenhuisopname) met Acupunctuur bevorderd worden.
    Herstellen van de balans is prioriteit.

Het consult en behandeling Acupunctuur bestaat in de eerste fase uit 2 sporen. Op het ene spoor bestaat het consult uit de behandeling van uw klacht (waar u -indien dit aan de orde is- al voor in behandeling was) en op het andere spoor worden de naalden geplaatst voor versterken van het immuunsysteem en de virusbestendigheid. Vanzelfsprekend kunt u ook alleen voor het laatste komen.
Te allen tijde kunt u een tailor made behandeling verwachten zoals u van nature al van mij gewend bent werkend vanuit de Klassieke Acupunctuur.

De enige restrictie voor behandelen in fase 1 of 6 is dat u en/of uw directe sociale omgeving (gezin) geen ziekteverschijnselen heeft (zoals verkoudheid, hoesten, koorts, etc.) die maar enigszins te maken zouden kunnen hebben met het Covid-19 virus.
Verder houd ik mijzelf naast deze voorwaarden strikt aan een zo stipt mogelijk hygiënisch beleid (zie richtlijnen hierboven).

Bij twijfel of u kunt komen wordt u dringend verzocht om telefonisch contact op te nemen met de praktijk: 06-42668542.

 

 

280x280

Tao

Zo zegt de Boedhistische monnik Thich Nhat Hanh: 'Home is the way, there is no way home.' De Tao hoef je niet te volgen, er is geen weg naar toe, de Tao heb je immers al, de Tao is de weg.

verder
280x280

Heeft u een ziekte of aandoening?

Bestaan de klachten sinds kort of al jaren lang?

Na het intake-consult kan ik u nog beter vertellen wat Acupunctuur voor u kan betekenen.

lees meer
280x280

Contact

Neem contact op voor vragen en informatie. Stel me gerust je vraag per email of telefoon.

verder