iGene – professional

iGene professional

iGene DNA-test

Als iGene Certified Professional werk ik met de DNA-testen van iGene. Deze Nederlandse DNA-test aanbieder heeft als motto: “langer gezond blijven dankzij de kennis van je genen”. Deze DNA-test brengt verschillende onderwerpen op het gebied van gezondheid in kaart. Daarmee geeft het inzicht in je sterke kanten én laat het zien waar je aandachtspunten liggen. Deze inzichten neem ik mee in het therapeutisch handelen als acupuncturist en zijn naast uw verhaal over uw klachten en het voelen van de pols leidend in de therapie.

De informatie uit de iGene DNA-test bestaat uit twee delen:

  1. Standaard DNA-analyse
    Dit zijn de onderdelen: persoonlijke kenmerken, medicijngevoeligheid en bepaalde aandoeningen (waarbij deze lijst regelmatig door iGene ge-update wordt). Resultaten die je zelf in kunt zien in de app. Zo heb je de informatie altijd bij de hand. Daarnaast kan iGene via de app eenvoudig updates uitrollen. Zo blijven de resultaten up-to-date met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
  2. Extra analyse biochemische processen
    Aanvullend op de standaard DNA-analyse, is er de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over biochemische lichaamsprocessen in de vorm van modules. Deze extra analyse is optioneel en alleen via een behandelaar (iGene Certified Professional) aan te vragen. Denk hierbij aan processen zoals methylatie, detoxificatie en oxidatieve stress, maar ook neurotransmitters en oestrogenen alsmede vitamines en mineralen. Aan deze aanvullende informatie zijn extra kosten aan verbonden.