Alzheimer & Epigenetische Acupunctuur

Westers onderzoek en Acupunctuur


Vanaf 2021 heb ik studie gedaan naar de Westerse pathologie en wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot de Ziekte van Alzheimer. Met tevens als insteek of het behandelprotocol net als bij auto-immuunziekten ook van toepassing zou zijn bij de Ziekte van Alzheimer.

Nog dagelijks verschijnen er wetenschappelijke artikelen met nieuwe hypotheses en inzichten. Sinds 2003 is er geen nieuw goedgekeurd medicijn op de Europese markt verschenen. De complexiteit van dit ziekteproces blijkt enorm.
Epigenetische Acupunctuur bij de ziekte van Alzheimer is een mogelijke behandeloptie gebleken wanneer u een diagnose hebt met een CDR van 0,5-1. Weliswaar is ook preventief behandelen uitermate zinnig, zeker wanneer u signifikante klachten hebt die met name over het geheugen of bijvoorbeeld moeite met woordvinding gaan. Dus is een preventieve insteek ook mogelijk wanneer er nog geen definitieve diagnose door de neuroloog of geriater is gesteld.

Het voordeel van de behandeling met epigenetische Acupunctuur is dat er geen nadelige bijwerkingen zijn. In het geval van de ziekte van Alzheimer is er nog beperkte follow up, doch ligt het vertrouwen in een gerichte aanpak met de vele jaren ervaringskennis van de epigenetische Acupunctuur  behandelingen bij Auto-immuun ziekten.


Voorgeschiedenis behandelprotocol bij de ziekte van Alzheimer

Al meer dan 10 jaar behandel ik namelijk mensen met allerlei vormen van auto-immuun ziekten volgens een epigenetisch behandelprincipe. Hierbij wordt Westerse pathologie ‘vertaald’ in energie. Energie kan ‘connectie’ maken met een of meerdere genen op uw DNA. Hierbij is de inzet dat door middel van acupunctuurnaalden energie in beweging komt en de ‘foute’ genen op chromosoomnivo worden “gereset” waardoor het immuunsysteem deze cellen niet meer aanvalt en de symptomatologie kan verdwijnen. Vaak is dit herstel dan ook in het bloedbeeld te zien. Te allen tijde dient men zich te beseffen dat epigenetische Acupunctuur niets doet met uw DNA zelf!
Meer informatie hieromtrent kunt u lezen bij “auto-immuunziekten en epigenetica” in het hoofdmenu of via deze link.

Ziekte van Alzheimer

Bij de ziekte van Alzheimer zijn Westers Medisch gezien meerdere genen verantwoordelijk voor deze pathologie. Om tot een correcte diagnose in de epigenetische Acupunctuur te komen ‘vertaal’ ik eerst zoveel mogelijk Westers medische pathologie die te maken heeft met Alzheimer in energie. Deze koppel ik dan aan een of meerdere chromosomen. Hierbij maak ik gebruik van de genetische database van de Johns Hopkins University in Baltimore (V.S.). Vervolgens kijk ik naar de Westerse en met name de Energetische parallellen tussen de verantwoordelijke processen. Daarna komt het persoonlijke aspect in de diagnose en behandeltraject aan de orde. Ik kijk hierbij naar iemands persoonlijke energie. Deze wordt bepaald in de Klassieke Acupunctuur volgens een eeuwenoud concept van de “Hemelse Stammen en Aardse Takken”. Door deze insteek is een ‘tailor made’ behandeling mogelijk. Hierbij wordt iedere patiënt met Alzheimer persoonlijk en daarmee dus ook verschillend benaderd. Er is een protocol, maar met een op de persoon geënte interpretatie.

Daarnaast worden in het proces naar persoonlijke diagnostiek -indien bekend- bepaalde bloedwaarden meegenomen (homocysteïne-gehalte, folaatwaarde en de status van enkele belangrijke c.q. bepalende Vitamines).
Tevens is de uitkomst van de liquor cerebrospinale-waarden (ruggenprik) van belang.
Verder zijn de gegevens van de MRI of hersenscans mede bepalend voor de behandelstrategie.

Tenslotte kunnen verschillende waarden van methyltransferases en neurotransmitters, voor zover die bekend zijn uit uw iGene-DNA-profiel, worden meegenomen.

Opmerking: Het bepalen van een iGene DNA-profiel is geen voorwaarde om acupunctuur bij de ziekte van Alzheimer toe te passen. Ook zonder dit profiel is epigenetische behandeling met acupunctuur vanzelfsprekend mogelijk!

Vooralsnog behandel ik met name mensen met de ziekte van Alzheimer ter preventie, in het voorstadium of met een CDR (clinical dementia rating scale) tot 0,5-1. Vraag gerust aan uw geriater of neuroloog in welke categorie u valt.

Algemeen en DNA

Ons DNA is de drager van alle erfelijke informatie, opgeslagen in de afzonderlijke genen. De mens heeft  ongeveer 25.000 genen, die weer opgebouwd zijn uit kleine bouwstenen. In deze bouwstenen komen van nature variaties voor; deze variaties noemen we SNP’s. Apart van elkaar hebben deze SNP’s vaak dermate weinig impact en kun je er nauwelijks merkbare klachten van krijgen. Toch kunnen daarentegen deze SNP’s ook een verhoogd of verlaagd effect of risico op een bepaalde aandoening met zich meebrengen of opstarten. Zoals ook bij de ziekte van Alzheimer. Ook deze factoren zijn uit uw DNA-profiel op te maken.

Uw DNA-profiel wat door mij gebruikt wordt is gerealiseerd door wetenschappers van het bedrijf iGene in samenwerking met het laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Epigenetica

Als iGene professional gebruik ik uw gegevens bij mijn behandeling en adviezen. Kennis verkregen uit het ‘iGene-dashboard’, waar de belangrijkste (>120) genen in bepalende processen zijn onderzocht, is een welkome leidraad.

 

Via het hoofdmenu op deze website (of via deze link) kunt u uitgebreid lezen hoe een behandeling Acupunctuur gebruik maakt van uw DNA-profiel en hoe u dit via deze link door iGene en het Erasmus Medisch Centrum kunt laten opstellen.

 

Nogmaals is het geen ‘must’ om de gegevens uit een DNA-profiel te betrekken bij een behandeling bij de ziekte van Alzheimer. De Westers Medische gegevens zoals laboratoriumonderzoek (bloed), de bevindingen van de neuroloog en/of de geriater,  maar ook specifiek onderzoek (liquor- & MRI-gegevens) zijn naast uw eigen verhaal op zichzelf al voldoende om de Epigenetische behandelingen Acupunctuur te starten.

280x280

Tao

Zo zegt de Boedhistische monnik Thich Nhat Hanh: 'Home is the way, there is no way home.' De Tao hoef je niet te volgen, er is geen weg naar toe, de Tao heb je immers al, de Tao is de weg.

verder
280x280

Heeft u een ziekte of aandoening?

Bestaan de klachten sinds kort of al jaren lang?

Na het intake-consult kan ik u nog beter vertellen wat Acupunctuur voor u kan betekenen.

lees meer
280x280

Contact

Neem contact op voor vragen en informatie. Stel me gerust je vraag per email of telefoon.

verder