Migraine

Migraine komt veel voor en is een sterk ingrijpende aandoening in het dagelijks leven.
Veel voorkomende oorzaken zijn vermoeidheid, te weinig eten, drinken of slaap. Ook speelt alcoholgebruik of verkeerde voeding soms een rol. Van een verhoogd stress gehalte is vrijwel altijd sprake. Ook kunnen erfelijke factoren of een hormonale dysbalans bepalend zijn.

In het hoofd is er dus sprake van een netwerk van bloedvaten, zenuwen, en hersenstructuren welke een interactie hebben met het autonome zenuwstelsel, de parasympaticus en de sympaticus. Alle systemen moeten goed op elkaar zijn afgestemd om geen klachten te hebben.

Het mag duidelijk zijn dat de functies en werking van verschillende hersenstructuren en hersensystemen bij een migraine aanval het niet goed doen en/of niet op het juiste moment goed met elkaar samenwerken.

Tevens is er, zeker bij mensen die meerdere keren per maand een aanval hebben, sprake van een toestand waarbij de dysbalans in het autonome zenuwstelsel tussen de aanvallen door sluimerend aanwezig blijkt te zijn. In deze situatie kan er zelfs met een minimale prikkel een nieuwe aanval opgestart worden.

Klassieke Acupunctuur Han Deibel stelt een behandeling in vanuit de medisch westerse kennis in combinatie met oosterse inzichten. Het doel is voornamelijk om de balans in het autonome zenuwstelsel weer te herstellen. Hierdoor worden de migraine aanvallen beperkt of verdwijnen in het geheel en voelt u zich sowieso ook beter en fitter in de periodes tussen de eventuele aanvallen door.

Het doel is om uiteindelijk geen migraine meer te hebben en u zonder medicatie kunt leven.