Acupunctuur bij Stuitligging

Op de uitgerekende datum ligt ongeveer 4% van de ongeboren kinderen in een variant van Stuitligging. Van deze groep wordt 75% geboren via een keizersnede.

Wat te doen om een Keizersnede te voorkomen:
* “Gewoon” bevallen; nog steeds zijn er ziekenhuizen die een stuitbevalling begeleiden
* Een uitwendige manipulatie, de versie, laten uitvoeren door een ervaren gynaecoloog.   Hierdoor wordt in 50% van de gevallen de baby succesvol gedraaid. Soms is dit erg ingrijpend en niet zonder risico.
* Moxa behandeling door de Acupuncturist.
Onderzoek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (link naar onderzoek) geeft aan dat het beste resultaat ligt in de 33-35e week van de zwangerschap. In deze periode draait 40% van de baby’s spontaan, maar mét Moxa ligt dit percentage op 70%!
Eigen ervaring leert dat het ook nog tot in de 41e week resultaat kan geven. Ook gaan eventuele versies door de gynaecoloog aanzienlijk vlotter en zijn minder ingrijpend voor moeder en kind.

Hoe ziet zo’n moxa-behandeling er uit?

* Aanstaande moeder en vader/partner komen naar de Acupuncturist en er volgt een intake
* Vervolgens wordt middels polsonderzoek vastgesteld of het zinnig is om de moxatherapie te starten of dat er eerst een betere/perfecte conditie gecreëerd moet worden. Dit houdt in dat de energie (Qi) op de goede plek moet zitten. Dit is aan de pols vast te stellen en indien nodig met 2 of 3 naaldjes te bewerkstelligen (er wordt niet in de buik geprikt!!).
* Vervolgens wordt de moxa-behandeling een keer uitgelegd en voorgedaan.
* Daarna krijgt u moxa mee naar huis en doet u het vervolgens 5-10 dagen zelf
* Eventueel is er rond de 5e keer een controle bij de Acupuncturist.

Wat moxa is kunt u elders op deze site leze bij  “wat is Acupunctuur”.

Ook moxa-behandelingen worden door uw aanvullende verzekering vergoed.