Auto Immuun Ziekten & Epigenetica

Auto Immuun Ziekten & Epigenetica

Een Klassiek Acupuncturist opgeleid door Peter van Kervel werkt met het denkmodel dat een Auto Immuun ziekte epigenetisch is bepaald. Enerzijds wil dit zeggen dat er bij een mens een niet actieve stoornis, disorder, op een gen (vaak op meerdere genen) vanuit de ouder in aanleg aanwezig is. Soms van meerdere generaties terug. Deze stoornis kan ineens actief worden. Dit komt dan meestal door een verkeerde of overactieve methylatie op het epigenoom van het DNA. Waarbij kan het ook zijn dat een gen onder invloed van buitenaf actief wordt, terwijl dit gen eigenlijk niet-actief zou moeten blijven. En andersom.
Een betere naam zou dus eigenlijk Auto Immune Disorder (AID) moeten zijn, waarbij de disorder de veroorzaker is van de pathologie.

Als invloeden van buitenaf zien wij in de praktijk dat de disorder actief is geworden door bijvoorbeeld een virus, een emotionele shock, lange termijn hoge stress, sterke angst of uitputting, en vanzelfsprekend ook (veelvuldig) ‘verkeerde’ voeding, roken of alcohol. Kanttekening is natuurlijk dat een virus niet altijd een AID zal activeren. Hetzelfde geldt ook voor shock, stress, voeding, etc. Overigens zal een relatief zwak virus zoals influenza geen effect hebben op een mogelijk actief worden van een AID, een sterk virus zoals bijvoorbeeld Sars-Cov-2 kan dat effect weer wel veroorzaken.

Het is dus interessant te weten of alle nu bekende AID’s op een of meerdere genen kunnen worden gemarkeerd. Daar wordt in toenemende mate iedere dag nog volop in de Westerse als wel de Oosterse Medische Wereld onderzoek naar gedaan. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar de aandoeningen op de – steeds langer wordende – lijst met bekende Auto Immuun Ziekten.

Alle nu bekende aandoeningen van onderstaande lijst reageren conform een AID, , d.w.z. dat de ‘verkeerde’ activiteit van het gen door de Acupunctuur behandeling kan worden ‘ge-gereset’. Veranderingen volgens het model van de epigenetica.

Hierdoor verdwijnen de symptomen, worden er positieve veranderingen in Lab-resultaten zichtbaar; een status ontstaat dat er mogelijk minder medicatie door de arts wordt voorgeschreven, etc.

Overigens is ook uit onderzoek gebleken dat ‘verworven’ actieve genen in het huidige leven actief kunnen blijven in erfelijk materiaal en zodoende hun uitwerking kunnen hebben op het nageslacht, soms tot 2-3 generaties verder. Deze koppeling heeft ook een positieve kant, namelijk als de activiteit van het ‘aan staan’ van een gen in dit leven wordt ‘uitgezet’ zal ook het nageslacht niet met een actief gen worden belast! Doordat de epigenetische aanpassingen bij DNA-replicatie/kopie ook aan de ‘nieuwe’ DNA-streng worden toegevoegd, zijn ze over erfbaar.
Sinds kort (ongeveer 15-20 jaar) is de Westers Medische Wetenschap met het denkmodel ‘aan en uitzetten’ c.q. resetten van genen in onderzoek. Dit is nog in een begin stadium, maar is ook veelbelovend voor de toekomst.

Graag verwijs ik u naar een filmpje hierover op Youtube: “Epigenome: The symphony in your cells “.

Doch: DNA is not your destiny!!

Klassieke Acupunctuur heeft een ontwikkeld behandelmodel wat al sinds enkele jaren tot verrassend veel goede resultaten heeft geleid. Ondanks dat de strategie van het behandelmodel via bepaalde stappen en volgorde verloopt is de ‘touch’ van het per persoon op maat energetisch handelen middels Klassieke Acupunctuur datgene wat een behandeling mede succesvol maakt.
Hierbij maak ik tevens gebruik van de database OMIM = Online Mendelian Inheritance in Man® , welke is opgesteld in samenwerking met de Johns Hopkins University in Baltimore. Deze database bevat onder andere een overzicht van vrijwel alle bekende pathologieen welke door onderzoek gekoppeld worden aan 1 of meer genen.

Bent u niet zeker of uw aandoening valt onder een AID, neem dan contact op met de Praktijk. De lijst wordt nog regelmatig uitgebreid. De moeilijkheid is dat er in de Westers Medische Wetenschap nog niet volledig consensus is over welke ziekte nu wel of niet een AID is. Volgens onze ervaring reageren de aandoeningen zoals hieronder opgesomd allen op het behandelprotocol van een Klassiek Acupuncturist. Overigens kunnen ook andere pathologieen middels het epigenetisch denkmodel behandeld worden. Denk hierbij aan langdurige klachten na een Covid-vaccinatie of  bij Long-Covid klachten. Wanneer er duidelijkheid is welk gen of welke genen veranderd zijn door een pathologie kan behandeling middels Klassieke Acupunctuur succesvolle mogelijkheid zijn.

Han Deibel, november 2017 (updated 2023)
Lijst met Auto Immuun Ziekten:

*   Achalasie
*   Alopecia
*   Amyloïde myopathie
*   Arteriitis
*   M. Bechterew
*   M. Behcet
*   Cirrose
*   Coeliakie
*   Colitis Ulcerosa
*   Constitutioneel Eczeem
*   M. Crohn
*   C.L.L. Chronisch Lymphatische Leukemie
*   Cystic fibrosis
*   Diabetis I
*   Dermatomyositis
*   M. Graves Polymyalgia Rheumatica
*   M. Hashimoto
*   Ideopathische longfibrose Sarcoïdose
*   I.B.S. Irritated Bowel Disease (“Spastische Darm”)
*   M. Hashimoto
*   M. Kawasaki
*   Lichen Planus
*   Lichen Sclerosus
*   M.C.T.D.
*   M. S.
*   Myasthenia Gravis
*   Polyarteritis nodosa
*   Psoriasis
*   R.A. Reumatoïde Artritis
*   Sarcoidose
*   M. Sjogren
*   S.L.E. Systemic Lupus Erythematosus
*   Trombocytopenie
*   Uveitis
*   Vitiligo
*   M. Wegener

Maar ook niet A.I.D.- aandoeningen zoals
*   Alzheimer –> het epigenetisch proces wordt sinds 2021 door mij bestudeerd; ik verwacht in het voorjaar van 2023 een behandelmodel te hebben ontwikkeld wat uiteraard een aanvulling op een ‘tailor made’ behandeling kan zijn. Het behandelmodel is een combinatie van Westerse en Oosterse Geneeswijzen.
*   Cluster Headache
*   M.E.
*   M. Parkinson
*   C.V.S. (chronisch vermoeidheidssyndroom)
*   etc…

Notes:

* Han Deibel is Klassiek Acupuncturist te Capelle aan den IJssel, NL.

* Peter van Kervel is Klassiek Acupuncturist te Kockengen, NL.

* Epigenetica is de studie van overerfbare veranderingen aan het DNA die niet in de nucleotidenvolgorde (de bouwstenen van het DNA en RNA) zijn terug te vinden.
* Een belangrijk epigenetisch mechanisme is methylering. Aan de ‘letters’ van het DNA wordt dan een methylgroep gekoppeld, een heel simpele chemische verbinding.
* Histoneiwitten kunnen gemethyleerd worden. Er bindt dan een methylgroep aan een aminozuur (dit maakt transcriptie = ‘overschrijven’  onmogelijk).
Kort door de bocht gezegd schakelt dit alles het gen aan of uit, terwijl het gen juist uit of aan moet zijn voor een normale functie en activiteit van het DNA. Hierdoor ontstaat pathologie, zoals een AID.
Resetten middels Klassieke Acupunctuur is een goede mogelijkheid. Uit onderzoek is gebleken dat meditatie of fitness of speciaal dieet of de juiste orthomoleculaire supplementen (voorgeschreven bijvoorbeeld door een iGene professional) ook genen kunnen helpen bij het resetten, echter dat is minder direct gericht op het specifieke DNA wat een verandering heeft ondergaan, maar ondanks dat zeker een waardevolle aanvulling.