Tarief Han

Tarieven  2018  

Acupunctuur Consult                                   € 65,=
Acupunctuur Consult < 16 jaar                  € 50,=
Acupunctuur kort Consult                          € 44,=
Acupunctuur intake-spreekuur                 € 40,=
Tuina  Consult                                              € 37,50

Indien u aanvullend verzekerd bent worden de Consulten Acupunctuur (geheel of gedeeltelijk) vergoed.
Voor langere tijd per behandeling is overleg vooraf gewenst.

Aangezien het belangrijk is te weten wat de oorzaken van uw klacht kunnen zijn wordt er in ruime mate en in alle rust de tijd voor u of uw kind genomen. Dit geldt natuurlijk ook voor de vervolgbehandeling.

Na 3 of 4 behandelingen zal het effect van de behandeling geëvalueerd worden. In overleg met u zal de behandeling al dan niet voortgezet worden. Het uitgangspunt is dan dat er sprake moet zijn van een signifikant verschil ten opzicht van de beginsituatie.