Tarief Han

Tarieven   2022

Voor het komend jaar 2022 wordt er voor het eerst sinds bijna 10 jaar een kleine tariefsverhoging -overeenkomend met de huidige inflatie -doorberekend. Graag uw begrip.
Zijn er omstandigheden die uw behandeltraject door deze verhoging in de weg staan dan verneem ik dat graag.

Acupunctuur Consult                                  € 69,=
Acupunctuur Consult < 16 jaar                  € 53,=
Acupunctuur Consult < 10 jaar                  € 42,=
Acupunctuur kort Consult                          € 46,=
Acupunctuur intake-spreekuur                  € 46,=
Tuina-massage  Consult                              € 46,=

Indien u aanvullend verzekerd bent worden de Consulten Acupunctuur (geheel of gedeeltelijk) vergoed.
Alle behandelingen komen niet ten laste van uw eigen risico.
De tarieven zijn gebaseerd op een tijdsfactor. Voor langere tijd dan bovenstaande consulten is overleg vooraf gewenst.

Aangezien het belangrijk is te weten wat de oorzaken van uw klacht kunnen zijn wordt er in ruime mate en in alle rust de tijd voor u of uw kind genomen. Dit geldt natuurlijk ook voor de vervolgbehandeling.

Want als de oorzaak verandert, veranderen ook de symptomen. Met als doel om zich weer een beter mens te voelen!

Na 3 of 4 behandelingen zal het effect van de behandeling geëvalueerd worden. In overleg met u zal de behandeling al dan niet voortgezet worden. Het uitgangspunt is dan dat er sprake moet zijn van een signifikant verschil ten opzicht van de beginsituatie.