Epigenetica & Acupunctuur & DNA-analyse

Ter info alvast: Een behandeling acupunctuur met gebruik makend van uw DNA-profiel begint met het aanschaffen van de test bij IGene. Hier vindt u de link.

Sinds ‘kort’ (ongeveer 15 jaar) is de Westers Medische Wetenschap met het denkmodel ‘aan en uitzetten’ van genen in onderzoek. Dit is nog in ontwikkeling, maar de prachtige methode, de hiervoor ontwikkelde CRISPR-Cas9 techniek (sinds 2013) is veelbelovend en zal baanbrekend zijn voor de toekomst.
Klassieke Acupunctuur heeft nu al een ontwikkeld ‘epigenetisch behandelmodel’, wat al meer dan 12 jaar tot verrassend veel goede resultaten heeft geleid, voornamelijk bij mensen met Auto Immuun Disorder (zoals, M.S., Jicht, Rheuma, Diabetis 1, Alopecia, lichen sclerose/planus etc.etc.).

Dit behandelmodel gaat er vanuit dat bij een mens een niet actieve stoornis, disorder, op een gen (soms op meerdere genen) vanuit de ouder of voorouders in aanleg is. Soms kan deze verandering op het DNA in het leven verkregen of ontwikkeld zijn. Deze ‘stoornis’ kan ineens actief worden. [In jouw DNA-profiel worden deze SNP’s aangegeven met een kleurcode.] Zogezegd kan het anderzijds ook  zijn dat een gen onder invloed van buitenaf actief wordt, terwijl dit gen eigenlijk slapend zou moeten blijven. 
Als invloeden van buitenaf zien wij in de praktijk dat de disorder actief is geworden door bijvoorbeeld een virus, een emotionele shock, lange termijn hoge stress, sterke angst of uitputting, en vanzelfsprekend ook (veelvuldig) ‘verkeerde’ voeding, roken, drugs, alcohol of langdurig verkeerde of hoog belastende levensstijl. Kanttekening is natuurlijk dat een virus  niet altijd een gen zal activeren. Hetzelfde geldt ook voor shock, stress, voeding, etc. Overigens zal een relatief zwak virus zoals influenza geen effect hebben op een mogelijk actief worden van een gen, maar een sterk virus als het Sars-C0V-2 wel.
Kanttekening is wel dat van de ongeveer 25.000 genen er pas een klein deel in het DNA-profiel van iGene zichtbaar zal zijn; dit zijn wel de meest voorkomende en aansprekende variaties maar ook hier is het onderzoek nog dagelijks in ontwikkeling. Overigens zijn er in het DNA-profiel van iGene, wat samengesteld is in het laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum, al wel +/- 700.000 (van de 5 miljoen) SNP’s in de database verwerkt

Het is dus interessant te weten of aandoeningen op één of meerdere genen kunnen worden gemarkeerd. Daar wordt in toenemende mate iedere dag nog in de Westerse als wel de Oosterse Medische Wereld onderzoek naar gedaan. Daarom maak ik tevens gebruik van de database van de Johns Hopkins University in Baltimore, Verenigde Staten. De Johns Hopkins-universiteit wordt als een van de belangrijkste onderzoeks- en onderwijsinstellingen ter wereld beschouwd (en is om deze reden ook toonaangevend geweest in de Covid-19 pandemie).

Alle nu bekende aandoeningen worden geïnterpreteerd in het behandelmodel van mij als Acupuncturist, waarbij de ‘verkeerde’ activiteit van het gen door de Acupunctuur wordt ‘gereset’. Veranderingen volgens het model van de epigenetica.

Hierdoor verdwijnen de symptomen, worden er positieve veranderingen van laboratorium resultaten zichtbaar. U komt in balans. Uw energie kan weer harmonisch door uw lichaam stromen.

Overigens is uit onderzoek gebleken dat ‘verworven’ actieve genen in het huidige leven actief kunnen blijven via erfelijk materiaal en zodoende hun uitwerking kunnen hebben op het nageslacht, soms tot 2-3 generaties verder. Deze koppeling heeft ook een positieve kant, namelijk wanneer de activiteit van  het  ‘aan staan’  van een gen in dit leven al wordt ‘gereset’ zal het nageslacht niet met een actief (!) gen worden belast!

Met de uitkomsten van je DNA-profiel kan er nog gerichter gewerkt worden!
Preventieve behandelingen kunnen met jouw profiel veel gerichter toegepast worden.
Ook wanneer er al sprake is van klachten of een aandoening kan een Acupunctuur behandeling met behulp van een DNA-profiel nog meer ‘to the point’ zijn werk doen, immers jouw profiel geeft preciezer aan waar een mogelijk euvel zit.

Een behandeling acupunctuur met gebruik makend van uw DNA-profiel begint met het aanschaffen van de test bij IGene. Hier vindt u de link

Heeft u vragen, stuur dan een bericht naar han@epigenetischeacupunctuur.nl